KOŞULLAR, SÖZLEŞMELER VE POLİTİKALAR

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Son güncellenme: 03/02/2024

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); (Bundan sonra “PatiChat” olarak anılacaktır.) ile PatiChat’e ait Web Sitesi’ne (www.patichat.com) Üye olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra “Üye/ler” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir. Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. PatiChat ve Üye/ler, işbu Sözleşme’de münferiden Tarafve müştereken Taraflar olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti PatiChat’e ait olan www.patichat.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder. PatiChat’e ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma dahildir. Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya ilan paylaşmak için Site’ye erişen kişileri ifade eder. Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup PatiChat’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür. Hizmet/ler: Üyeler’in ilanlarının yayınlanması veya Web Sitesi içeriklerinden yararlanması amacıyla Site üzerinden alacakları hizmetleri ifade eder. PatiChat Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa. Sahiplendirme: İlana konu içerik/canlı hakkında, ücretsiz olarak yeni sahip arandığını ifade etmektedir. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

3. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yukarıda da değindiğimiz üzere, Çerez tercihlerinizi değiştirme/belirleme imkânınız her zaman saklıdır. PatiChat, işbu Politika ile Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunmayı amaç edinmiş olup, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Site’ye Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’nin ilgili bölümüne gerekli bilgilerin girilip/doldurulup PatiChat’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 4.2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gereklidir. Üyelik, daha öncesinde PatiChat tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulmuş,askıya alınmış veya son verilmiş ise, Üye kayıt işlemleri tamamlamış olsa dahi bu durum işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye tanınan hakların kullanılmasına engeldir. 4.3. PatiChat, herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, her zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeliğe son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden üyeliği askıya alabilir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1.1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.2. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve PatiChat tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.3. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak PatiChat veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai sorumluluk Üye’ye aittir. 5.1.4. Üye, kendisine ait bilgilerin ve ilanlarında yer verdiği her türlü görsel, işitsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Üye’ye ait bilgiler ve ilanlar, PatiChat tarafından hiçbir kontrole tabi tutulmadığı için, Üye’nin bu yöndeki uygunsuzluklarından ya da hatalarından PatiChat’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.5. Üye, PatiChat aleyhine dava, adli-idari soruşturma, icra takibi yollarıyla yasal işlem başlatılması veya adli veya idari makamlardan ve diğer tüm kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde; kendisinin Web Sitesi’ne bildirdiği veya Web Sitesi’ni kullanması ile edinilen kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin PatiChat tarafından talebi yapan kişi veya kurum ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir. Üye, bu sebeple PatiChat’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.6. Üye, ilanda (ilan başlığı ve açıklaması da dahil olmak üzere) yer vereceği tüm yazı, bilgi, görsel, işitsel materyal ve sair içeriğin PatiChat’e ve/veya 3. kişilere zarar verecek her türlü virüs, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içerikten arındırılmış olduğunu ve bu minvalde bir link, yönlendirme içermediğini ve bunun için gerekli her türlü koruyucu yazılım ve ekipmanları kullandığını ve PatiChat tarafından talep edilebilecek diğer önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.7. Üye, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.8. Üye, ilanda yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, bu kapsamdaki ilgili mevzuat uyarınca 3. kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde mevzuat gereği fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde gerekli tüm izinleri, hak ve yetkiyi eksiksiz olarak aldığını, aksi halde3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.9. Üye, mükerrer (spam) ilan girişi yapmayacağını, sahiplendirilecek canlı için (her bir canlı için) aynı anda yalnızca bir (1) adet ilan yayınlayabileceğini, yeni girilecek ilan daha önce yayınlanmış bir ilan ile aynı veya çok fazla benzerlik gösteriyor ise eski ilanı yayından kaldırıldıktan sonra yeni ilan girişi yapabileceğini, birbirinden farklı canlı türlerine aynı ilan içerisinde yer vermeyeceğini, PatiChat’in bilgisi dışında birden fazla hesap/üyelik kullanmayacağını(Ancak PatiChat’in yazılı onayı halinde birden fazla hesap/üyelik kullanılabilir), ilan başlığı, içeriği veya görsellerde iletişim bilgisine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.10. Üye, ilanlarda yanıltıcı içerik bulundurmayacağını, herhangi bir kişinin, markanın, firmanın, web sitesinin veya sosyal medya hesabının reklamını (Üye’nin kendi görselleri üzerinde yer verdiği kendisine ait logo, amblem, filigran vb. hariç) ya da trafik çekmek maksatlı tanıtımını yapmayacağını, 3. kişilere ait fotoğrafları veya herhangi bir dijital/sanal ortamdan temin edilen veya ilan içeriği hakkında gerçeği yansıtmayan (üzerinde oynanmış, efekt verilmiş, temsili resimler vb.) görselleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.11. Üye, Site’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Site’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi sebebiyle herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle PatiChat’e başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder. 5.1.12. Üye, PatiChat’e ait markaları (“patichat.com” ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak,maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “patichat.com” markası ile ilan vermesi vb.), PatiChat aleyhine olabilecek eylemlerde bulunmamayı, markayı kötülememeyi, küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, PatiChat’in tazminat ve sair yasal hakları saklıdır. 5.1.13. Üye, PatiChat’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 5.1.14. Üye, Web Sitesi içeriğinde sunulan forum, soru-cevap gibi kısımlarda ve diğer Üyeler ile konuşmalarında/mesajlaşmalarında da işbu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, saygısız-argo üslup kullanmayacağını, güncel ve doğru bilgilendirmelerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.1.15. Üye tarafından, Web Sitesi ve PatiChat veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer nitelikteki eylemlerde bulunulması yasaktır. Aksi halde Üye,3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2. PATİCHAT’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.2.1. PatiChat, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca Yer Sağlayıcı konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca PatiChat, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir. 5.2.2. PatiChat, hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür. 5.2.3. 5651 sayılı Yasa gereği Yer Sağlayıcı ve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan PatiChat; Üyeler tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Üyeler’e veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir. 5.2.4. PatiChat, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. 5.2.5. PatiChat, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. PatiChat’in teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, PatiChat her zaman için ve herhangi bir bildirimde bulunmadan teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. Bu hallerde Üye, PatiChat’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez. 5.2.6. PatiChat, Üye’nin Web Sitesi’ne veya veri tabanına yüklediği bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. PatiChat, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden de kullanabilir. Bu hallerde Üye, PatiChat’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez. 5.2.7. PatiChat’in Üye’den her zaman için ek/ilave bilgi ve belge talep hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan, Üye’nin de, PatiChat’e verdiği bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu durumu derhal PatiChat’e yazılı olarak bildirilmesi veya bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. 5.2.8. Üye’nin Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında akdedilen diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden PatiChat sorumlu değildir. Canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere PatiChat hiçbir talep ve şikâyetin muhatabı değildir. 5.2.9. PatiChat’in, Üye’lerden komisyon ücreti/talebi bulunmamaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi’nde yer vereceği ilanlarında, herhangi bir gerçek kişiye ait kişisel veriye yer verecek ise, öncesinde bu kişinin açık rızasını almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.2. Üye, Web Sitesi üzerinde ilan verirken, gerek kendisinin gerekse de 3. Kişilerin KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerini hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak PatiChat’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.3. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranışı sebebiyle; PatiChat’in, yöneticilerinin, çalışanlarının veya 3. kişilerin herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermesi durumunda,bu zararı derhal ilgilisine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6.4. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile PatiChat; Üyeler’inin hangi kişisel verilerini işlediği, bu verileri hangi amaçlarla işlediği, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları hususlarında Üyeler’ini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. 6.5. Üyeler, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanan Web Sitesi Üyelerinin Kişisel Verilerinin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nehttps://www.patichat.com üzerinden ulaşabileceklerdir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

PatiChat’e ait Web Sitesi’nin yazılım, tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (marka vb.) PatiChat’in veya belirtilen ilgilisinin hüküm ve tasarrufu altında olup, koruma altındadır. Anılan haklar, Üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve kopyalanamaz.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, salgın hastalıklar, pandemi, siber saldırı, hükümet ve devlet uygulamaları/engellemeleri/yasakları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi gibi PatiChat’in irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle PatiChat’in kontrolü dışında gerçekleşen ve PatiChat’in kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar; PatiChat’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse PatiChat sorumlu tutulamaz ve bu durum PatiChat yönünden işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. 9.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Adana (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin münhasır yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar. 9.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde; PatiChat’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının (ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır. 9.4.İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. BİLDİRİM

PatiChat ve Üye, kanunda belirtilen zorunlu haller ve geçerlilik koşulları saklı kalmak kaydı ile; Üye’nin Web Sitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta/kargo ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Üye’nin e-posta adresini ulaşılabilir bir şekilde güncel tutma ve düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü vardır.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olurken verdiği elektronik onayla akdedilmiş olacak ve karşılıklı olarak yürürlüğe girecektir. Güncelleme: 28.04.2021

KULLANIM KOŞULLARI

Önemli: https://www.patichat.com/ Web Sitesi’ni kullanmak için lütfen aşağıda yazılı “Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen www.patichat.com web sitesini ve bağlı linkleri/eklentileri kullanmaktan vazgeçiniz.

1. KONUSU VE KAPSAMI

Aşağıda tanımı yapılan “Kullanıcı/lar” tarafından (Bundan sonra “PatiChat” olarak anılacaktır.) mülkiyetinde bulunan https://www.patichat.com/ Web Sitesi’nin (Bundan sonra “Web Sitesi” veya “Site” olarak anılacaktır) ziyaret edilmesi ve/veya kullanılması halinde, işbu “Kullanım Koşulları”nın tamamen okunduğu, içeriğinin tümüyle anlaşılarak onay verildiği, kabul, beyan ve taahhüt edilir.

2. TANIMLAR

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya ilan paylaşmak için Site’ye erişen kişileri ve Web Sitesi üzerinde verilen ilanlarla canlıları sahiplenen kişileri ifade eder. Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti PatiChat’e ait olan www.patichat.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder. PatiChat’e ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma ve kapsama dahildir. Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi. Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup PatiChat’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür. PatiChat Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa. Hizmet/ler: Web Sitesi içeriğinde PatiChat veya diğer Üye/ler tarafından sağlanan her türlü hizmet. Sahiplendirme: İlana konu içeriğin, ücretsiz olarak yeni sahip aradığını ifade etmektedir. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

3. PATİCHAT HİZMETLERİ

3.1. PatiChat, Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında Üye ile akdedilecek diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden sorumlu değildir. Özetle, Kullanıcı ile Üye arasındaki hukuki işlemler PatiChat’i sorumlu olmaz. PatiChat 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında tanımlanan; satıcı veya üretici konumunda değildir. 3.2. Canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabı Üyedir. 3.3. PatiChat, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca Yer Sağlayıcı konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca PatiChat, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir. 3.4. 5651 sayılı Yasa gereği Yer Sağlayıcıve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan PatiChat; Üyeler tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Kullanıcılar’a veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir. 3.5. PatiChat, hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür. 3.6. PatiChat, Üyeler tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin (ilanlar, açıklamalar vs.) çeşitli arayüzler kullanılmak suretiyle Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini ve listelenmesini temin etmektedir. 3.7. PatiChat, Kullanıcılar’ın ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesine öncelik veren çeşitli tiplerde listeleme/görüntülenme hizmetleri sunmamaktadır. 3.8. PatiChat, Web Sitesi dahilinde forum, soru-cevap gibi konuşma/mesajlaşma hizmetleri sunmaktadır. 3.9. PatiChat, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. PatiChat, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4. WEB SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem (satın alma, sahiplenme vb.) başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder. 4.2. Kullanıcı, hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapmayı, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olacağını, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili PatiChat’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 4.3. Kullanıcı, PatiChat veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içerikleri kısmen veya tamamen kopyalamayacağını, bunları başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanlarına aktarmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Kullanıcı, 3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. Kullanıcı, PatiChat’e ait markaları (patichat.com ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “patichat.com” markası ile ilan vermesi vb.), PatiChat ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 4.5. Kullanıcı, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PatiChat nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.6. Kullanıcı, Üye tarafından Web Sitesi’ne girilmiş bulunan (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan) bilgileri, sadece iletişim amacı ile kullanabilir. Bu bilgileri, başkaca bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, aktaramaz veya üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz. 4.7. PatiChat, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca, Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kayıtları (trafik bilgileri) yasal süresi içinde kayıt altına almakta, saklamakta ve gizliliğini sağlamaktadır. 4.8. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Web Sitesi’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi gibi durumlarda, herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle PatiChat’e başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

5. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR (LİNKLER)

5.1. Web Sitesi, üçüncü kişilere ait web sitelerine, mobil uygulamalara, sosyal medya mecralarına/hesapları ve her türlü uygulamalara ilişkin bağlantılar (linkler) içerebilir. Üçüncü kişilere ait web siteleri tamamen PatiChat’den bağımsız hareket etmekte olup; link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt verilmemektedir. 5.2. Kullanıcı, üçüncü kişilere ait web siteleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığı PatiChat’e karşı ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilere ait web sitelerini kullanılması/ziyaret etmesi durumunda, bu web sitelerinin hüküm ve koşullarına tabi olacağını bildiğini taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

PatiChat’e ait Web Sitesi’nin yazılım, tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (marka vb.) PatiChat’in veya belirtilen ilgilisinin hüküm ve tasarrufu altında olup, koruma altındadır. Anılan haklar, Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve kopyalanamaz.

7. ÇEREZ POLİTİKASI

PatiChat, Web Sitesi’nde Çerezler (Cookies) kullanabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nde kullanılan Çerezlere ilişin detaylı bilgilerewww.patichat.com Web Sitesi’nde yer alan “Çerez Politikası”ndan ulaşabileceklerdir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile PatiChat; Kullanıcılar’ın hangi kişisel verilerini işlediği, bu verileri hangi amaçlarla işlediği, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları hususlarında Kullanıcılar’ı bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. 8.2.Kullanıcılar, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanan Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin Korunmasına Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne www.patichat.com üzerinden ulaşabileceklerdir.

9. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

PatiChat, dilediği an herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları'nındeğişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile işbu Kullanım Koşulları değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, salgın hastalıklar, pandemi, siber saldırı, hükümet ve devlet uygulamaları/engellemeleri/yasakları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi gibi PatiChat’in irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle PatiChat’in kontrolü dışında gerçekleşen ve PatiChat’in kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar; PatiChat’in işbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse PatiChat sorumlu tutulamaz ve bu durum PatiChat yönünden işbu “Kullanım Koşulları”nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

11. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİLLER

11.1. İşbu “Kullanım Koşulları” Türk Hukuku’na tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. 11.2. İşbu “Kullanım Koşulları”nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Adana (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri münhasır yetkilidir. 11.3. İşbu “Kullanım Koşulları”nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde; PatiChat’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının (ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Bu husustaki ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan haklar geçerli ve saklıdır. 11.4. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları PatiChat tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar, işbu “Kullanım Koşulları”nı Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş sayılmaktadırlar. Güncelleme: 28.04.2021

ÇEREZ POLİTİKASI

https://www.patichat.com/ adresli Web Sitemizde (Kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır), Çerez/ler (Cookie/s) kullanmaktayız. Çerez Politikamız hususunda siz değerli kullanıcılarımızı/ziyaretçilerimizi aydınlatmak isteriz.

1. ÇEREZ (COOKİE) NEDİR ?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine ilişkin ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası, e-mail adresi veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Kural olarak Çerez teknolojisi, sadece anonim veriler sağlamaktadır. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının Web Sitesi’nde hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünleri görüntülendiği vb. hakkında veriler içermektedir.

2. ÇEREZ KULLANILMASINDAKİ AMAÇ NEDİR ?

Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılmaktadır: Web Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin; Web Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Web Sitesi’ni analiz etmek ve performansını arttırmak. Örneğin; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin sayısını tespit etmek ve buna göre performans ayarlarını yapmak ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmak. Web Sitesi’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin; Web Sitesi’ni kullanımınızı daha keyifli hale getirip işlevselliği artırmak, bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin; son satın aldıklarınızı göz önünde bulundurarak tekliflerde bulunmak, ilgi alanlarınızla ilgili reklam sunmak.

3. ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ ?

Çerez tercihlerinizi, -tarayıcınızın sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte-; çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı alma veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme şeklinde kişiselleştirebileceğinizi hatırlatırız. Diğer yandan, Çerezlere ilişkin tercihlerinizi, Web Sitesi’ne erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapmanız gerekebilecektir. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde Çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Günümüzde –sınırlayıcı olmamak kaydı ile- sık kullanılan tarayıcılardaki Çerezlere ilişkin yardım sayfalarına aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.https://www.patichat.com/ Web Sitesi’nde kullanılan Çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl ve ne şekilde değiştirebileceğinize/belirleyebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: İnternet analiz hizmetleri için “Google Analytics” kullanılmaktadır. “Google Analytics”in bilgi toplaması ve saklaması her zaman iptal edilebilir. “Google Analytics” tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için (https://policies.google.com/privacy?hl=tr/) linkine tıklayabilirsiniz. Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimine ulaşmak ve tercihlerinizi belirlemek için (https://policies.google.com/privacy?hl=tr) linkine tıklayabilirsiniz. Birçok firmanın reklam faaliyetleri amacıyla kullandığı çerezler bakımından tercihlerinizi belirlemek için (https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz) linkine tıklayabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihazınıza ait ayarlar menüsünü de kullanabilirsiniz. “Google Analytics”’in Gizlilik Politikası Ve Çerez Politikasına (https://policies.google.com/privacy?hl=tr) linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

4. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yukarıda da değindiğimiz üzere, Çerez tercihlerinizi değiştirme/belirleme imkânınız her zaman saklıdır. PatiChat, işbu Politika ile Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunmayı amaç edinmiş olup, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Güncelleme: 28.04.2021

Kullanıcılar ve Üyelerimiz için (KVKK) Aydınlatma Metni

KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN “AYDINLATMA METNİ”

Lütfen bu Web Sitesini kullanmadan önce, aşağıda yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metnimizi inceleyiniz. Web Sitesini kullanıp kullanmama kararınızı bu incelemeden sonra veriniz.

I. AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu[1] sıfatı ile (Bundan sonra “PatiChat” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.patichat.com/ Web Sitesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni; Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı olarak hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve aktarım amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

II. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı olarak işleyebileceğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: İşlem Güvenliği Verisi : IP Adresi, Port Bilgisi, Trafik Verileri. Pazarlama Verisi : Kullandığımız Çerezler* vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler. * Çerez Politikası’na https://www.patichat.com/ linkinden erişebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince, aşağıda sayılan yollar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik veya otomatik olmayan yollarla ve elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamaktayız: Web Sitesi’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan Çerezler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle anonim veri toplanmaktadır). Web Sitesi’ni çevrimiçi ziyaret etmeniz/kullanmanız suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak. Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun madde 5 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 7 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) uyarınca (KVKK madde 5/2-a) kanunlarda açıkça öngörülmesine, KVKK madde 5/2-ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına ve KVKK madde 5/1-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayanmaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi), Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi), Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (İşlem Güveliği Verisi), İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirilmesi ve ilan yönetiminin sağlanması (Pazarlama Verisi), İnternet Sitesi’nin ve yazılımın geliştirilmesi, iyileştirilmesi hataların giderilmesi (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi), Kullanıcıların deneyiminin geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi), Kullanıcıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi (Pazarlama Verisi), Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (Pazarlama Verisi), Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi (Pazarlama Verisi), Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi), Talep/şikayetlerin takibi (İşlem Güvenliği Verisi), Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (İşlem Güvenliği Verisi). V. KİMLERE (ALICI/ALICI GRUPLARI) VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki haklarımızı kullanabilmek amacıyla (Savcılık, Mahkeme, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.), Hukuki haklarımızı kullanabilmek amacı ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (bilişim teknolojileri desteği, sunucu, hosting, program, bulut bilişim, pazarlama/reklam faaliyetleri) alınması amacıyla Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar’a (Tedarikçi) aktarılabilmektedir.

VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.

VII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, https://www.patichat.com Web Sitesi’nde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile; Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, “info@patichat.com“elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile, Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin “info@patichat.com“adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

VIII. PATİCHAT’İN BAŞVURULARINIZA CEVAP VERMESİ

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak PatiChat’e iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Güncelleme: 28.04.2021

İLETİŞİM FORMUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Web Sitesi’nde yer alan “İletişim Formu”nu doldurup tarafımıza göndermenizle bağlantılı kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatı ile “PatiChat” (Bundan sonra “PatiChat” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.patichat.com/ Web Sitesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni; İletişim Formu’nu doldurup tarafımıza göndermenizle (elektronik onaydan sonra) bağlantılı olarak hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve aktarım amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

II. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi’nde yer alan İletişim Formu’nu doldurup tarafımıza göndermenizle (elektronik onaydan sonra) bağlantılı olarak işleyebileceğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi : Ad-Soyad. İletişim Verisi : E-Posta Adresi.

III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince, kişisel verilerinizi Web Sitesi’nde yer alan “İletişim Formu” bölümü üzerinden otomatik yolla ve elektronik olarak toplamaktayız. Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi; KVKK madde 5/1’de tanımlanan açık rızanıza ve KVKK madde 5/2-d uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasına dayanmaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi), İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi (İletişim Verisi), İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi (İletişim Verisi), Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi), Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi), Talep/şikayetlerin takibi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi).

V. KİMLERE (ALICI/ALICI GRUPLARI) VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki haklarımızı kullanabilmek amacıyla (Savcılık, Mahkeme, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) aktarılabilmektedir.

VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.

VII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, https://www.patichat.com/ Web Sitesi’nde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile; Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, “info@patichat.com”elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile, Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin “info@patichat.com”adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

VIII. PATİCHAT’İN BAŞVURULARINIZA CEVAP VERMESİ

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak PatiChat’e iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Güncelleme: 28.04.2021

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY BEYANI

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İleti Yönetim Sistemi “İYS” (https://iys.org.tr/) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir. “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” madde 6/1 uyarıca; alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” madde 6/2 uyarıca; tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamda ileti gönderilmesinden önce, tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat uyarınca, PatiChat[1] tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında,https://www.patichat.com/ Web Sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde mesaj veya arama yolu ile her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir. “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS üzerinden de kullanabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY BEYANI

İşbu beyanı onaylayarak, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca, PatiChat tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, https://www.patichat.com/ Web Sitesi’ne sağladığım kimlik (ad-soyad) ve iletişim bilgilerim (e-posta adresi, telefon numarası) vasıtasıyla; mesaj veya arama yoluyla tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam ile ONAY VERDİĞİMİ, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu PatiChat’e yazılı olarak bildireceğimi, Tarafımca verilmiş işbu onay beyanının geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda PatiChat tarafından ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de kolay ve ücretsiz bir şekilde aynı iletişim kanalıyla PatiChat’e yapabileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Güncelleme: 28.04.2021
patichat-footer-logo

PatiChat üzerinden evcil hayvanlarınız için tamamen ücretsiz bir şekilde ilan verebilirsiniz.

Menü


Yuva Arayanlar

Hakkımızda

Hesap

Evcil hayvanlar için tamamen ücretsiz sahiplendirme, çiftleştirme ve kayıp ilanlarını bulundururuz. Satış yapan kişi ve kurumların, 5199 sayılı Kanuna dayalı olarak GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ruhsat ve Kontrollerine tabi olması gerekiyor. www.patichat.com olarak "hayvan satışı, üretimi, aracılık, bulundurma veya komisyonculuk" yapmamaktayız.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, 14. Madde L Bendi ve 22.10.2014 tarihli 367 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü'nün yazısı gereği Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier ile bu ırkların melezlerinin sitemizde satışı, sahiplendirilmesi, sergilenmesi, reklamı, takası veya hediye edilmesi yasaktır.

www.patichat.com sitesinde kullanıcıların oluşturduğu her türlü ilan, bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenliği, doğruluğu ve belge bulundurma zorunluluğuna ilişkin sorumluluk bu ilanı paylaşan ve içerikleri giren kullanıcıya ait olup, www.patichat.com bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

© Copyright PatiChat 2019-2024. Tüm hakları saklıdır.